Webbanner2020

Årsmöte/Föreningsstämma 2020

KALLELSE ÅRSTÄMMA

Kungälvs Handbollsklubb

Vi kallar härmed föreningens medlemmar till års/föreningsstämma

den 9 september 18:00 på Nordiska Folkhögskolan.

Då vi fortfarande befinner oss i en pandemi behöver vi begränsa deltagandet vid föreningens årsstämma till maximalt 50 personer. Därför kommer anmälan till stämman att krävas och då vi uppnått tillåtet antal deltagare stänger vi anmälan. De som anmäler sig måste också vara villiga att agera ombud. Anmälan görs till info@kungalvhk.se senast 28 augusti 2020.

Det kommer också att gå att följa årsmötet via länk som du som medlem får via mail eller kan hämta på kansliet

Styrelsen har därför beslutat att medlem får anlita ett ombud och dessutom att ombudet får företräda fler än en medlem vid den stämma som denna fullmakt tillhandahålls för. Fullmakten ska vara skriftlig, undertecknad och daterad. Sådan fullmakt finns att hämta på kansliet eller att ladda hem via hemsidan www.kungalvhk.myclub.se

Motioner till stämman ska vara styrelsen tillhanda senast den 28 augusti 2020 och skickas till info@kungalvhk.se

Årsredovisning och verksamhetsberättelse kommer att finnas att hämta på kansliet så snart våra revisorer är färdiga, meddelande om detta kommer att finna på hemsidan www.kungalvhk.myclub.se

/Styrelsen Kungälvs Handbollsklubb

Md livestream small
Md vistallerupp
LÄS MER OM #viställerupp
Md loggaidrottensbingo
Md bohuscup web
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub