Topp gif

Föräldramedverkan

Struktur för ökad föräldramedverkan i Kungälvs HK.

 

Bakgrund: Sedan 2012 är även föräldrarna medlemmar i Kungälvs HK. Detta ställer krav på föreningen att skapa möta mötesplatser och dialog med föräldrarna kontinuerligt.

 

Styrelsen har därför tagit fram en aktivitetsplan för att säkerställa mötesplatser med föräldrarna med förslag på angelägna teman vid dessa träffar.


Aktivitet
När
Kontiniuitet
Ansvarig

Info till föräldrar i handbollsskolan. Genomgång av klubbens policydokument


November


Varje år


Föräldraansvarig – Styrelsen tillsammans med föreningsutvecklare och aktuella ledare.


Utifrån SISU:s utbildningsmaterial - ” Världens bästa idrottsförälder” - arrangera en utbildningskväll för föräldrar där barn skall börja spela seriespel Tema: Barns utveckling, resultatorienterat kontra prestationsorienterat resultat.


September


Varje år


Föräldraansvarig tillsammans med SISU och aktuella ledare.


Föräldramöte med föräldrar till 12-åringarna. Genomgång av värdegrund; vad innebär det för mig som förälder?


Oktober. Uppföljning februari nästkommande år.Pilot Föräldraansvarig tillsammans med SISU och aktuella ledare.

Möte med alla lagföräldrar. Genomgång av klubbens policydokument: Dialog


Oktober

Föräldraansvarig - styrelsen


Möte med alla lagföräldrar. Genomgång inför Bohus Cup


Mars

Föräldraansvarig tillsammans med föreningsutvecklare.

Bilda en mindre föräldragrupp för att arbeta vidare med aktivitetsplan.


Under säsongen 2013/2014Föräldraansvarig.


Md partners2017 4
KHK Partners
Md bingolotto
Tjäna pengar till klubben och laget!
Md nyhetsbild forening
Köp e-rabatten och stöd KHK
Md kalendern
Md loggaidrottensbingo
Md 140610 stiftelsen dunross
Md attityd logotyp web
Md bohuscup web
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub