Webbanner2020

Medlemsavgifter

Medlemsavgifter 2020/2021


Kategori 2020/2021 Kvartalsavgift Aktiv individ/VerksamhetsavgiftHelår exkl verksamhetsavg.
Seniorer1070 kr 300 kr 4280 kr
Trimsenior 305 kr 1220 kr
Juniorer 920 kr 300 kr 3680kr
A-ungdom 915 kr 300 kr 3660 kr
Födda 2006 765 kr 300 kr 3060 kr
Födda 2007 765 kr 300 kr 3060 kr
Födda 2008 765 kr 300 kr 3060 kr
Födda 2009 765 kr 300 kr 3060 kr
Födda 2010 690 kr 300 kr 2760 kr
Födda 2011 520 kr 300 kr 2080 kr
Födda 2012 460 kr
1840 kr
Handbollsskolan 305 kr 1220 kr
Årsavgift Tillägg säsongskort
Arvoderade Ledare/förtroendevalda (funktionärer) 300 kr
Stödmedlemskap 300 kr 400 kr

Medlemsavgiften som är en helårsavgift och beräknad på 12 månader, består av två komponenter, kvartalsavgift, inklusive medlemsavgift (75 kr = 300 kr/år) och årlig avgift för aktiv individ (verksamhetsavgift). Har en familj fler än 2 barn (från handbollsskola till 17 år) i verksamheten deltar 3:e barnet (yngsta) gratis. Föräldrar blir inte med automatik medlemmar i klubben, utan kan bli stödmedlemmar enligt ovan, däremot har man rätt att företräda sitt barn (som ännu ej fyllt 18 år) på medlems- och årsmöten.

Avgiften betalas in som en kvartalsavgift där föreningen fakturerar 4 ggr/år.

Vårt BG nummer är 5068–6021 som är kopplat till ett specifikt OCR nummer till varje faktura.

I stödmedlemskap, ledare och funktionärer ingår medlemskap med närvaro- och rösträtt på årsmöte. Stödmedlem kan som tillägg köpa rabatterat säsongskort till samtliga av föreningens matcher (betalas samtidigt som medlemsavgiften)

Verksamhetsavgift

Föreningen tar ut en verksamhetsavgift på 300 kr/år och aktiv individ från 9 år och uppåt. Det finns även möjlighet att betala av denna avgift, men grundtanken är att laget gemensamt gör någon aktivitet eller försäljning för att samla in avgiften. Laget bestämmer själva hur avgiften samlas in. Föreningen tillhandahåller ett antal förslag om så önskas, föreningen fakturerar laget.

Försäljning

Som tidigare kommer föreningen troligtvis sälja ett rabatthäfte i samarbete med Dreamstar. Häftet är helt unikt och Kungälvs HK är enda förening i kommunen som kommer att sälja det. Häftet är fyllt med rabatter från våra samarbetspartner och fokuserar på butiker i Kungälv och på produkter vi alla behöver som t.ex. mat.

Arbetsuppgifter föräldrar:

När du har ditt barn i Kungälvs HK, så innebär det även att du som förälder har vissa åtaganden att göra:

Ditt barns lag har två gånger om året (minst) hand om cafeterian i Idrottshallen eller Mimershallen, alternativt vara golvtorkare eller ingå i arrangemangsgruppen. arbetsuppgifterna bemannas av lagets föräldrar. Ansvariga lagföräldrar gör ett schema.

Bohus Cup

Bohus cup arrangeras varje år och för att denna skall fungera, så behöver klubben mobilisera alla sina föräldrar den helgen. Det kan röra sig om att stå i en cafeteria eller servera mat i matsalen, vara funktionär i en hall eller dylikt.

I ett aktivt medlemskap ingår:

 • 1-4 träningar per vecka under utbildade ledare
 • 15-40 seriematcher
 • Möjligheter att delta på cuper och läger (mot extra avgift)
 • Kontinuerlig utbildning i t.ex. kost, träningslära, droger/attityder, etik etc
 • Möjligheter att följa med och titta på elithandboll (mot extra avgift)
 • Tillgång till bollar och övrig utrustning på träning
 • Fysträning från A-ungdom och uppåt
 • För Handbollsskolan ingår en T-shirt
 • Närvarorätt på årsmöte (rösträtt från 18 år)
 • Medlemskort (digitalt)
 • Närvaro- och rösträtt på årsmöte
 • Gratis inträde på alla senior- och ungdomsmatcher

 • Personuppgifter:

  Medlem har genom sitt medlemskap samtyckt till att föreningen antecknar medlemmens personuppgifter i föreningens medlemsregister. Föreningen behöver dessa uppgifter för att kunna söka statligt och kommunalt aktivitetsstöd. Samt att uppgifterna inom ramen för föreningens verksamhet tillhandahålls tävlingsarrangörer, andra idrottsorganisationer och förenings samarbetspartners.

  Frågor på informationen besvaras av ordförande Mikael Bengtsson via mail mikael@kungalvhk.se eller på telefon 0708-468500

  Md livestream small
  Md vistallerupp
  LÄS MER OM #viställerupp
  Md loggaidrottensbingo
  Md bohuscup web
  Nyheter via RSS
  Levererat av MyClub