Topp gif

Medlemsavgifter

KategoriFamiljeavgiftAktiv individ
SeniorerGäller ej2 400 kr
TrimseniorGäller ej800 kr
Juniorer 98-99800 kr1 000 kr
A-ungdom 00-01800 kr1 000 kr
B-ungdom 02-03800 kr600 kr
C-ungdom 04-05800 kr600 kr
D-ungdom 06800 kr400 kr
D-ungdom 07-08800 kr200 kr
Handbollsskolan 09-10800 kr200 kr
Ledare och förtroendevaldaGäller ej200 kr
Passivt medlemskap (stöd)Gäller ej600 kr

Medlemsavgiften består i de fall det är tillämpligt av två komponenter, familjeavgift och avgift för aktiv individ. Första barnet i varje familj betalar alltid familjeavgift och avgift för aktiv individ. Om fler barn i samma familj blir medlemmar, betalar dessa enbart avgiften för aktiv individ. Föräldrar blir med automatik medlemmar i klubben, om man inte uttryckligen meddelar annat.

Medlemsavgiften kan delas upp på två betalningar (höst/vår).

Träningsavgift:

Träningsavgiften är baserad på individ och år. 300 kr för seniorer och 500 kr för barn och ungdom från 07 och uppåt. Denna skall laget tillsammans "arbeta" ihop under året. Det står varje grupp fritt att välja tillvägagångssätt. Avgiften går inte att köpa sig fri från.

Försäljning:

Föreningen har en central försäljning årligen. Säsongen 2016-2017 är det tvättmedel från DTD som vi säljer. Varje medlem från 08 och uppåt skall sälja så att 600 kr kommer in till föreningen. Syskonet skall sälja så att 300 kr kommer in till föreningen. Försäljningen är individuell. Det finns även möjlighet att betala av denna avgift om man väljer att inte sälja.


Arbetsuppgifter föräldrar:

När du har ditt barn i Kungälvs HK, så innebär det även att du som förälder har vissa åtaganden att göra:

  • Ditt barns lag har två gånger om året (minst) hand om cafeterian i Idrottshallen eller Mimershallen. Det skall då bemannas av lagets föräldrar. Ansvariga lagföräldrar gör ett schema.
  • Bohus cup arrangeras varje år sista helgen i april. För att denna skall fungera, så behöver klubben mobilisera alla sina föräldrar den helgen. Det kan röra sig om att stå i en cafeteria eller servera mat i matsalen, vara funktionär i en hall eller dylikt.
I ett aktivt medlemskap ingår:
1-4 träningar per vecka under utbildade ledare
15-40 seriematcher
Möjligheter att delta på cuper och läger (mot extra avgift)
Kontinuerlig utbildning i t.ex. kost, träningslära, droger/attityder, etik etc
Gratis inträde på alla seniormatcher
Möjligheter att följa med och titta på elithandboll (mot extra avgift)
Tillgång till bollar och övrig utrustning på träning
Gymträning från A-ungdom och uppåt
För Handbollsskolan ingår en T-shirt
Närvarorätt på årsmöte (rösträtt från 18 år)
Medlemskort
I familjemedlemsskap ingår:
Närvaro- och rösträtt på årsmöte
Gratis inträde på alla senior- och ungdomsmatcher

Personuppgifter:

Medlem har genom sitt medlemskap samtyckt till att föreningen antecknar medlemmens personuppgifter i föreningens medlemsregister. Föreningen behöver dessa uppgifter för att kunna söka statligt och kommunalt aktivitetsstöd. Samt att uppgifterna inom ramen för föreningens verksamhet tillhandahålls tävlingsarrangörer, andra idrottsorganisationer och förenings samarbetspartners.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub