Topp2019

Extra årsmöte!

Publicerad 2019-08-06 15:36
Styrelsen kallar till extra årsmöte den 20 augusti 18:00 i Kungälvs Idrottshall

Med anledning utav liganämndens reglemente skall vår resultat och balansräkning vara godkänd utav en auktoriserad revisor, därför behöver vi ha ett extra årsmöte för att välja nya revisorer innan ordinarie årsmöte i september.

Därav denna kallelse till extra årsmöte den 20 augusti kl 18.00 i Kungälvs Idrottshall.

Dagordning

  • 1. Mötets öppnande
  • 2. Dagordningens godkännande
  • 3. Val av mötesfunktionärer (ordförande, sekreterare, justeringsmän, rösträknare)
  • 4. Val av revisor och revisorssuppleant
  • 5. Mötets avslutande

Välkomna

Md partners2019
KHK PARTNERS 2019
Md vistallerupp
LÄS MER OM #viställerupp
Md shepartners2
SHE PARTNERS
Md she web
FÖLJ SHE LAGEN
Md loggaidrottensbingo
Md 140610 stiftelsen dunross
Md attityd logotyp web
Md bohuscup web
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub