Back2024

#viställerupp

#VISTÄLLERUPP

Vi är 26 lag i SHE och Handbollsligan som tillsammans bestämt oss för att göra mer för vårt gemensamma samhälle. För våra barn och ungdomar. Vi vill tillsammans bli en ännu viktigare samhällsaktör. För oss är fair play lika självklart på som utanför planen. Vi ställer upp!

VAD INGÅR I #VISTÄLLERUPP?

#viställerupp är en gemensam benämning av våra samhällsengagemang. Vi satsar på olika aktiviteter inom samhällsområdena: Hälsa, Integration, Inkludering och Utbildning. #viställerupp är i första hand fokus är barn och ungdomar.

Vill du som privatperson eller företagare hjälpa oss i vårt arbete och samhällsengagemang, kontakta mikael@kungalvhk.se


I vår förening innebär det t.ex.:

- HANDBOLL FÖR ALLA
KHK startade säsongen 2021/2022 upp Handbollsträning för ungdomar med kognitiva funktionsvariationer, varje torsdag tränar de tillsammans och målet är att de ska ingå i vår verksamhet som vilket lag som helst, med seriespel och deltagande i cuper.

- HANDBOLL FÖR NYBÖRJARE
KHK satsar som ett led i rekryteringen och för att få barn och unga att röra på gratis prova-på handboll några gånger per år.

- STÖDGRUPP FÖR INVÅNARE
Bohus Cup skänker årligen varor som blivit över till stödgruppen, som i sin tur hjälper invånare som har det svårt. Barn och unga behöver en trygg uppväxt och miljö för att kunna utvecklas. Där är bl.a. tillgång till mat och andra varor ett stöd.

- PROVÉ – ATTITYD
I samarbete med Prové – "attityd" vi vill påverka barn och ungdomars attityder och ge bättre förutsättningar genom att bidra till en sund värdegrund i vår förening.

- DUNROSS
Alla ungdomar ska få ha möjlighet att deltaga på lika villkor. Stiftelsens huvudsakliga syfte är att stödja barn och ungdomars fostran bland annat avseende frågor som rör människors lika värde, arbete mot mobbning, rasism och sexism samt att engagera föräldrarna i föreningens arbete i dessa frågor. Stiftelsens förhoppning är att de föreningar som uppbär stöd gemensamt ska hjälpas åt att sträva för att utbilda barn och ungdomar, med idrotten som sammankopplande verktyg.

- IDROTTSSKOLAN
Samarbete med kommunen om att ge barn i Kungälvs kommun möjligheten att testa på olika idrotter. Målsättningen är att barnen skall hitta en idrott som passar dem, så att de vill fortsätta att idrotta och delta i föreningslivet.

- SKOLBESÖK
Vi besöker så många klasser i årskurs 1–3 i Kungälvs kommun som möjligt och ger dem en lektion i handboll. Inte alltför ofta är det föreningens seniorspelare som gör besöken.

- SAMHÄLLSKONTRAKTET
Representanter från olika samhällsfunktioner som polis, arbetsförmedling, bostadsbolag, föreningsliv, kyrkor, och ideella organisationer arbetar gemensamt för att bidra till ett socialt hållbart samhälle och den sociala översiktsplanens konkreta mål att:

  • minska utanförskapet i de mest utsatta områdena i Kungälvs kommun.
  • alla nyanlända vuxna ska, efter avslutad etableringsperiod (2 år), finnas i arbete alternativt utbildning.

- UTESIMBADET
I samarbete med kommunen driver föreningen utesimbadet under sommarmånaderna. Detta gör att barn, unga och vuxna som inte har möjlighet att ta sig ut till havet kan bada och umgås i centrala Kungälv.

- HALLARENAN - EN MÖTESPLATS FÖR ALLA
I samarbete med kommunen och övriga föreningar i Kungälvs Kommun skapa en mötesplats för människor i ett utav Sveriges största satsningar på idrottshallar och arenor för människor att mötas. Projektet är igång och ska stå färdigt enligt plan 2026.

Md ezgif.com split
Se alla vår partners >>
Md s songskort 2024 2025
Md hbl live small
Md khksolidsport
Se matcher via Solidsport
Md profixio
Md atg jpg
Md centrala 1
HBL CENTRALA PARTNERS
Md nya bohus cup 2024
Md s kra small
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub