Top 2021

#viställerupp

#VISTÄLLERUPP

Vi är 26 lag i SHE och Handbollsligan som tillsammans bestämt oss för att göra mer för vårt gemensamma samhälle. För våra barn och ungdomar. Vi vill tillsammans bli en ännu viktigare samhällsaktör. För oss är fair play lika självklart på som utanför planen. Vi ställer upp!

VAD INGÅR I #VISTÄLLERUPP?

#viställerupp är en gemensam benämning av våra samhällsengagemang. Vi satsar på olika aktiviteter inom samhällsområdena: Hälsa, Integration, Inkludering och Utbildning. #viställerupp är i första hand fokus är barn och ungdomar.

Vi du som privatperson eller företagare hjälpa oss i vårt arbete och samhällsengagemang, kontakta mikael@kungalvhk.seI vår förening innebär det t.ex.:

- HANDBOLL FÖR ALLA

KHK har planer att säsongen 2019/20120 starta upp Handbollsträning för ungdomar med funktionsvariationer, arbetet med att rekrytera ledare till detta har påbörjats.

- STÖDGRUPP FÖR INVÅNARE

Bohus Cup skänker årligen varor som blivit över till stödgruppen, som i sin tur hjälper invånare som har det svårt. Barn och unga behöver en trygg uppväxt och miljö för att kunna utvecklas. Där är bl.a. tillgång till mat och andra varor ett stöd.

- PROVÉ – ATTITYD

I samarbete med Prové – "attityd" vi vill påverka barn och ungdomars attityder och ge bättre förutsättningar genom att bidra till en sund värdegrund i vår förening.

- DUNROSS

Alla ungdomar ska få ha möjlighet att deltaga på lika villkor. Stiftelsens huvudsakliga syfte är att stödja barn och ungdomars fostran bland annat avseende frågor som rör människors lika värde, arbete mot mobbning, rasism och sexism samt att engagera föräldrarna i föreningens arbete i dessa frågor. Stiftelsens förhoppning är att de föreningar som uppbär stöd gemensamt ska hjälpas åt att sträva för att utbilda barn och ungdomar, med idrotten som sammankopplande verktyg.

- IDROTTSSKOLAN

Samarbete med kommunen om att ge barn i Kungälvs kommun möjligheten att testa på olika idrotter. Målsättningen är att barnen skall hitta en idrott som passar dem, så att de vill fortsätta att idrotta och delta i föreningslivet.

- SKOLBESÖK

Vi besöker så många klasser i årskurs 1–3 i Kungälvs kommun som möjligt och ger dem en lektion i handboll. Inte alltför ofta är det föreningens seniorspelare som gör besöken.

- SAMHÄLLSKONTRAKTET

Representanter från olika samhällsfunktioner som polis, arbetsförmedling, bostadsbolag, föreningsliv, kyrkor, och ideella organisationer arbetar gemensamt för att bidra till ett socialt hållbart samhälle och den sociala översiktsplanens konkreta mål att:

  • innan 2020 minska utanförskapet med 20 procent.
  • innan 2020 ska utanförskapet halveras i de mest utsatta områdena i Kungälvs kommun.
  • alla nyanlända vuxna ska, efter avslutad etableringsperiod (2 år), finnas i arbete alternativt utbildning.

- UTESIMBADET

I samarbete med kommunen driver föreningen utesimbadet under sommarmånaderna. Detta gör att barn, unga och vuxna som inte har möjlighet att ta sig ut till havet kan bada och umgås i centrala Kungälv.


Md maxi erbjudande
Stöd KHK när du handlar på Maxi Kungälv
Md bohuscup web
Md seniorsida
Md md taenf rlaget2
Md vistallerupp
LÄS MER OM #viställerupp
Md atg jpg
Md grasrotenbanners 300x250
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub