Top 2021

Sponsring

I enlighet med föreningens stadgar och värdegrund arbetar Kungälvs Handbollsklubb efter att varje enskild spelare ska få utöva handboll efter så lika och jämnt fördelade former som möjligt. I detta arbete ingår att få en så rättvis och likvärdig standard mellan de olika lagen både utrustningsmässigt och förutsättningsmässigt som klubben kan göra möjligt.

Sponsorintäkterna hjälper till att betala klubbens gemensamma kostnader. Att exponeras med ett av våra lag innebär givetvis också att man förknippas och exponeras ihop med föreningen Kungälvs Handbollsklubb. Det hjälper föreningen att fortsätta utveckla ALLA våra ungdomar till goda medmänniskor och handbollsspelare, bibehålla den grön-vita tråden och jobba för att stärka klubbkänslan!

För företag som vill sponsra enskilt lag gäller följande:

  • Sponsorfrågor rörande enskilda lag ska behandlas av sponsoransvariga i föreningen.
  • Företag får inte konkurrera med någon utav föreningens branschpartners.
  • Sponsring med summa upp till och med 10 000 kr krävs att minst 15 % av den totala summan tillfaller föreningen som sponsring.
  • För sponsring överstigande 10 000 kr till det enskilda laget krävs att 40 % av det som överstiger 10 000 kr skall tillfalla klubben som sponsring.
  • De företag som är silversponsorer eller högre i klubben får sponsra enskilda lag efter överenskommelse med föreningen.
  • Tryck och exponering på enskilda lags kläder (matchställ, overaller mm) får inte ske innan kontakt med sponsoransvarig i föreningen.


Matchkläder Adidas Squadra

  • Hemma grön matchtröja, svarta shorts, partners enligt bild
  • Borta vit matchtröja, svarta shorts, partners enligt bild

Pdf Matchkläder (300 KB)
Md maxi erbjudande
Stöd KHK när du handlar på Maxi Kungälv
Md bohuscup web
Md seniorsida
Md md taenf rlaget2
Md vistallerupp
LÄS MER OM #viställerupp
Md atg jpg
Md grasrotenbanners 300x250
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub