Topp gif

Sponsring av enskilda lag

I enlighet med föreningens stadgar och värdegrund arbetar Kungälvs Handbollsklubb efter att varje enskild spelare i de olika lagen ska få utöva handboll efter så lika och jämnt fördelade former som möjligt. I detta arbete ingår att få en så rättvis och likvärdig standard mellan de olika lagen både utrustningsmässigt och förutsättningsmässigt som klubben kan göra möjligt.

Sponsorintäkterna hjälper till att betala klubbens alla fasta och gemensamma kostnader som t.ex. material, anmälningsavgifter, domarkostnader, städning, plan- och hallhyror.

Att exponeras med ett av våra lag innebär givetvis också att man förknippas och exponeras ihop med föreningen Kungälvs Handbollsklubb.

Det hjälper föreningen att fortsätta utveckla ALLA våra ungdomar till goda medmänniskor och handbollsspelare.

Det stärker föreningen och klubbkänslan.  Det hjälper oss att bibehålla den grön-vita tråden och jobba för att stärka klubbkänslan!

 

  •  För företag som vill sponsra enskilt lag med summa upp till och med 10 000 kr krävs att minst 1970 kr av den totala summan tillfaller klubben som sponsring, (det vill säga ett medlemskap i 1970 – klubben).
  • För sponsring överstigande 10 000 kr till det enskilda laget krävs ett medlemskap i 1970-klubben (se ovan) + att 40 % av det som överstiger 10 000 kr skall tillfalla klubben i sponsring.
  • Företag som är silversponsorer eller högre i klubben får sponsra enskilda lag efter överenskommelse med föreningen.
  • Tryck och exponering på enskilda lags kläder (matchställ, overaller mm) får inte ske innan kontakt med sponsoransvarig i föreningen.
  • Sponsorfrågor rörande enskilda lag ska behandlas av sponsoransvarig i föreningen.
Md partners2017 4
KHK Partners
Md nyhetsbild forening
Köp e-rabatten och stöd KHK
Md loggaidrottensbingo
Md 140610 stiftelsen dunross
Md attityd logotyp web
Md bohuscup web
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub