Back2023

Medlemsavgifter

AVGIFTERNA FASTSLÅS PÅ FÖRENINGENS ÅRSMÖTE I SEPTEMBER


KategoriMedlemsavgiftVerksamhetsavgift / halvår (helår)
Seniorer300 kr2 140 kr (4 280 kr)
Trimseniorer300 kr610 kr (1 220 kr)
U 17-19300 kr1 840 kr (3 680 kr)
U 15-16 300 kr1 830 kr (3 660 kr)
U 11-14 300 kr1 530 kr (3 060 kr)
U 10300 kr1 380 kr (2 760 kr)
U 9 300 kr1 040 kr (2 080 kr)
U 8 300 kr770 kr (1 540 kr)
Handbollsskola U 6-7300 kr460 kr (920 kr)
Handboll för alla300 kr 460 kr (920 kr)
Tillägg säsongskort
Stödmedlem300 kr700 kr
Arvoderade ledare/förtroendevalda/funktionärer300 kr

Medlemsavgiften är en fast avgift för alla som vill vara medlemmar i Kungälvs HK och betalas i början av säsongen dvs i augusti månad. Föräldrar blir inte med automatik medlemmar i klubben men kan bli stödmedlemmar. Däremot har föräldrar rätt att företräda sitt barn (som ej ännu fyllt 18 år) på medlems- och årsmöten.

Verksamhetsavgiften är beräknad på 12 månader (helår) och betalas 2 ggr per år. Har en familj fler än två barn (från handbollsskola till och med U 16) aktiva i verksamheten deltar det yngsta barnet gratis.

I verksamhetsavgiften ingår:

Träning, Matcher, Material såsom bollar, tröjor mm, Domaravgifter, Serieavgifter, Hallhyra, Lokalhyra (kansli & Klubblokal),Löner personal, Ersättning och Utbildning för ledare, Säsongskort till seniormatcher, Grundförsäkring via RF, Licens från 15 år, Klubbrabatt på Stadium, Transporter, Medlemsavgifter SHF/HFV, m.m.

Avgiften betalas in som en halvårssavgift där föreningen fakturerar 2 ggr/år. (spelare som inte betalar sin avgift får ej deltaga på träning/match)

Bankgironummer är 5068-6021 som är kopplat till ett specifikt OCR-nummer till varje faktura.

I stödmedlemskap, ledare och funktionärer ingår medlemskap med närvaro- och rösträtt på årsmöte. Stödmedlem kan som tillägg köpa rabatterat säsongskort till samtliga av föreningens matcher (betalas samtidigt som medlemsavgiften).


Md biljetter
Md gifmaker me  1
SE ALLA PARTNERS
Md atg jpg
Md centrala 1
SHE CENTRALA PARTNERS
Md vistallerupp golvdekal final
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub