Back2023

Medlemsavgifter

AVGIFTERNA FASTSLÅS PÅ FÖRENINGENS ÅRSMÖTE I SEPTEMBER


KategoriMedlemsavgiftVerksamhetsavgift / halvår (helår)
Seniorer300 kr2 183 kr (4 366 kr)
Trimseniorer300 kr623 kr (1 246 kr)
U 17-19300 kr1 877 kr (3 754 kr)
U 15-16 300 kr1 867 kr (3 734 kr)
U 11-14 300 kr1 561 kr (3 122 kr)
U 10300 kr1 408 kr (2 816 kr)
U 9 300 kr1 061 kr (2 122 kr)
U 8 300 kr939 kr (1 878 kr)
Handbollsskola U 6-7300 kr623 kr (1 246 kr)
Handboll för alla300 kr 623 kr (1 246 kr)
Säsongskort1 500 kr
Säsongskort Pensionär900 kr
Stödmedlem300 kr
Arvoderade ledare/förtroendevalda/funktionärer300 kr

Medlemsavgiften är en fast avgift för alla som vill vara medlemmar i Kungälvs HK och betalas i början av säsongen dvs i augusti månad. Föräldrar blir inte med automatik medlemmar i klubben men kan bli stödmedlemmar. Däremot har föräldrar rätt att företräda sitt barn (som ej ännu fyllt 18 år) på medlems- och årsmöten.

Verksamhetsavgiften är beräknad på 12 månader (helår) och betalas 2 ggr per år. Har en familj fler än två barn (från handbollsskola till och med U 16) aktiva i verksamheten deltar det yngsta barnet gratis.

I verksamhetsavgiften ingår:

Träning, Matcher, Material såsom bollar, tröjor mm, Domaravgifter, Serieavgifter, Hallhyra, Lokalhyra (kansli & Klubblokal),Löner personal, Ersättning och Utbildning för ledare, Säsongskort till seniormatcher, Grundförsäkring via RF, Licens från 15 år, Klubbrabatt på Stadium, Transporter, Medlemsavgifter SHF/HFV, m.m.

Avgiften betalas in som en halvårssavgift där föreningen fakturerar 2 ggr/år. (spelare som inte betalar sin avgift får ej deltaga på träning/match)

Bankgironummer är 5068-6021 som är kopplat till ett specifikt OCR-nummer till varje faktura.

I stödmedlemskap, ledare och funktionärer ingår medlemskap med närvaro- och rösträtt på årsmöte. Stödmedlem kan som tillägg köpa rabatterat säsongskort till samtliga av föreningens matcher (betalas samtidigt som medlemsavgiften).


Md ezgif.com split
Se alla vår partners >>
Md matchbiljett2023
Md hbl live small
Md khksolidsport
Se matcher via Solidsport
Md profixio
Md atg jpg
Md centrala 1
SHE CENTRALA PARTNERS
Md nya bohus cup 2024
Md s kra small
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub