Top 2021

Medlemsavgifter

AVGIFTERNA KOMMER ATT FASTSLÅS EFTER ÅRSMÖTET I SEPTEMBER

Medlemsavgifter 2022/2023

KategoriKvartalsavgift (helårsavgift)Verksamhetsavgift
Seniorer1 070 kr (4 280 kr)300 kr
Trimseniorer305 kr
U 17-19920 kr (3 680 kr)300 kr
U 15-16 915 kr (3 660 kr)300 kr
U 11-14 765 kr (3 060 kr)300 kr
U 10690 kr (2 760 kr)300 kr
U 9 520 kr (2 080 kr)300 kr
U 8 460 kr (1 840 kr)
Handbollsskola U 6-7305 kr (1 220 kr)
Handboll för alla 305 kr (1 220 kr)
ÅrsavgiftTillägg säsongskort
Stödmedlem300 kr700 kr
Arvoderade ledare/förtroendevalda/funktionärer300 kr

Medlemsavgiften som är en helårsavgift beräknad på 12 månader består av två delar; kvartalsavgift inkl. medlemsavgift samt verksamhetsavgift. Har en familj fler än två barn (från handbollsskola till och med U 16) aktiva i verksamheten deltar det yngsta barnet gratis. Föräldrar blir inte med automatik medlemmar i klubben men kan bli stödmedlemmar. Däremot har föräldrar rätt att företräda sitt barn (som ej ännu fyllt 18 år) på medlems- och årsmöten.

Avgiften betalas in som en kvartalsavgift där föreningen fakturerar 4 ggr/år.

Bankgironummer är 5068-6021 som är kopplat till ett specifikt OCR-nummer till varje faktura.

I stödmedlemskap, ledare och funktionärer ingår medlemskap med närvaro- och rösträtt på årsmöte. Stödmedlem kan som tillägg köpa rabatterat säsongskort till samtliga av föreningens matcher (betalas samtidigt som medlemsavgiften).

Föreningen tar ut en verksamhetsavgift på 300 kr/år och aktiv individ från 9 år och uppåt. Det finns även möjlighet att betala av denna avgift, men grundtanken är att laget gemensamt gör någon aktivitet eller försäljning för att samla in avgiften. Laget bestämmer själva hur avgiften samlas in. Föreningen tillhandahåller ett antal förslag om så önskas, föreningen fakturerar laget.

Md maxi erbjudande
Stöd KHK när du handlar på Maxi Kungälv
Md bohuscup web
Md seniorsida
Md md taenf rlaget2
Md vistallerupp
LÄS MER OM #viställerupp
Md atg jpg
Md grasrotenbanners 300x250
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub