Back2024

Kläder och Material Ungdomslag

Målsättningen är att kunna succesivt kunna köpa in så att varje lag sköter och förfogar över sin egen utrustning.

Föreningen kommer att göra en inventering för att se vad som behöver uppdateras och eller ersättas. Därefter kommer varje lag att själva sköta sitt material och ersätta om den försvinner. Eventuellt utslitet och trasigt material uppdateras och eller ersätts av föreningen efter att man inventerat och inspekterat materialet.

Lagmaterial
Kungälvs HK tillhandahåller lagmaterial* såsom bollar, västar, koner, bollsäck, sjukvårdsväska, och matchtröjor.

Matchtröjor hemmaställ. Antal matchtröjor fördelas ut beroende på hur många lag respektive ålders klass har. Inventering sker på årsbasis och principen är att man "ärver" matchkläder från äldre lag.

De yngsta lagen spelar i västar vid bortamatch om motståndarna har samma färg. Från B-ungdom och uppåt spelar vi i vita tröjor om båda lagen har samma färg. Bortaställ finns xxxxx antal i varje storlek och bokas via kansliet och ska återlämnas senast nästkommande vardag efter match.

Bollar
Bollar fördelas ut per antal spelare i respektive lag, principen är 1 boll per 2 spelare. Gamla bollar fördelas ut efter tillgång och behov.

Västar
20 västar per lag.

Konor (plättar)
20 plättar per lag

Förbandsväska
En förbandsväska fördelas per lag. Innehåll vid utlämnande: Väskan innehåller 2 ispåsar, 2 rullar coachtejp 3,8cm, plåster, sax och kompressionsbinda. Väskan kompletteras under säsong utav laget.

*Lagmaterial och utrustning som betalas av föreningen är också föreningen egendom och ska återlämnas när eller om föreningen så önskar. Material som laget förlagt eller om det på något annat sätt saknas ersätt utav respektive lag.

Md ezgif.com split
Se alla vår partners >>
Md s songskort 2024 2025
Md hbl live small
Md khksolidsport
Se matcher via Solidsport
Md profixio
Md atg jpg
Md centrala 1
HBL CENTRALA PARTNERS
Md nya bohus cup 2024
Md s kra small
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub