Back2024

Värdegrund

Glädje trygghet och gemenskap
Glädje trygghet och gemenskap är starka drivkrafter för att spela handboll. Vi vill bedriva och utveckla all vår verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, vara trygga, må bra och prestera mera. 

Demokrati, delaktighet och jämställdhet
Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde och att allas synpunkter och åsikter respekteras. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verk­samhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett medlemmens bakgrund. Demokrati och delaktighet ska utövas i takt med ökad mognadsgrad hos medlemmarna.

Allas rätt att vara med
Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning får delta i klubbens verksamheter.

Ledarskapet
Allt ledarskap inom klubben utgår från ett positivt förhållningssätt. Individens och lagets förutsättningar avgör vilka krav man kan ställa på respektive spelare samt laget som kollektiv. Tillsägelser ges på ett positivt, framåtriktat och utvecklande sätt.

Rent spel
Rent spel och ärlighet är en förutsättning för handboll på lika villkor. Alla inom klubben visar respekt för motståndare, domare, medspelare och publik genom att uppträda på ett korrekt och sportsligt sätt. Vi verkar mot fusk, doping, mobbning, trakasserier, kränkande uttalanden och våld både på och utanför handbollsplan. Negativa handlingar bekämpas med ett positivt förhållningssätt.

Droger, tobak och alkohol
Vi tar avstånd från, och arbetar mot, användandet av droger, tobak och alkohol i samband med idrottsutövandet. Bland ungdomar under 18 år gäller alltid nolltolerans. 

Bredd- och elithandboll
I alla åldrar bedriver vi breddhandboll som ger var och en möjlighet att delta utifrån individuell förutsättning och vilja. Begreppet elithandboll förs successivt in från och med A-ungdom. Övergången sker med hänsyn till individens olika behov, förutsättningar och utvecklingsmöjlighet. Valet och möjlighet att delta i bredd- eller elithandboll ska utifrån platstillgång finnas för alla spelare som är A-ungdom. Från och med juniorålder kan klubben utifrån kunskaps- och prestationsnivå styra vilken kategori man har möjlighet att tillhöra.
Definitionen av bredd- och elithandboll följer RF:s definition av bredd- och elitidrott (”Idrotten vill” – en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram 2009)

Lagspelare
Handboll är en lagsport. Det innebär att alla som tränar och spelar handboll gör det under förutsättningen att man förstår att man tillhör ett lag och inrättar sig i de normer och regler det för med sig. Klubben vill fostra goda lagspelare. Kritik mellan spelare ges utifrån ett positivt förhållningssätt..
Md ezgif.com split
Se alla vår partners >>
Md s songskort 2024 2025
Md hbl live small
Md khksolidsport
Se matcher via Solidsport
Md profixio
Md atg jpg
Md centrala 1
HBL CENTRALA PARTNERS
Md nya bohus cup 2024
Md s kra small
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub