Back2024

Yngre spelare i äldre åldersgrupper

Rekommendationer gällande användande av spelare i äldre åldersklasser.

Rekommendationen gäller ungdomspelare

 • Kungälvs HK anser att det gynnar spelarens utveckling om man får möjlighet att träna och spela tillsammans med spelare som har utvecklats till samma nivå av handbollskunnande.

  Detta för att skapa utmaning för spelaren genom att träna och spela med medspelare och motståndare på samma handbollsnivå.

Vår grundinställning är dock att spelaren i huvudsak skall tillhöra den åldersgrupp som han/hon är född i.

I tävlingssammanhang är vi förhindrade att låta äldre spelare spela med yngre åldrar förutom i de fall där det av handbollsförbundet är möjligt att söka dispens. Att träna med yngre åldersgrupper är möjligt att göra då detta är lämpligt med hänsyn till den handbollsnivå som spelaren är på.

Det kan finnas olika anledningar till att behöva flytta upp en spelare från yngre ålder till äldre ålder

 • Tillfälligt flytta upp (låna)spelare för att täcka upp en bristsituation av tillgängliga spelare i samband med match eller turnering.

  Den ledare som önskar låna yngre spelare kontaktar ansvarig ledare för det yngre laget och meddelar sina behov av spelartyper. Ledaren för det yngre laget lämnar förslag på vilka spelare som han anser motsvarar kraven. När de båda ledarna är överens om vilka spelare som skall kontaktas så kontaktar ledaren för det yngre laget spelaren/spelarna och dess målsmän och kontrollerar om de accepterar ”utlåningen”.

  Ledaren för det yngre laget bör ta hänsyn till sitt egna lags matchsituation och ta hänsyn till att det inte blir för mycket och intensivt matchande. Den utlånade spelaren måste ges tillräcklig tid för återhämtning mellan matcher.

  Det lag som lånar en spelare förbinder sig att ta väl hand om de lånade spelarna så att de känner sig välkomna och får hjälp att finna sina uppgifter i laget.

   

  Återkommande lån av flera spelare för att kunna fylla ett lag i seriespel eller turnering.

  Proceduren är den samma som ovan. Här bör dock ledarna arbeta med att låta det över tid ”rulla runt” på flera spelare. Stor hänsyn bör tas till spelares matchbelastning.

  Är det en större grupp av spelare, 5

   

  Yngre lag tar över äldre lags plats i seriespel.

  När situationen uppstår att ett lag behöver dra sig ur en serie p g a för få spelare så kan frågan gå vidare till det yngre laget för att överta denna platsen.

  Det är viktigt att de ledare vars lag tar över platsen är väl medvetna om vad det innebär att spela mot äldre motstånd samt att man kan påvisa att deras lag har de kvaliteter som behövs för att klara spel i en högre åldersgrupp.

   

   

   

   

  Enskilda spelare som önskas flytta upp till ett äldre lag.

  Det är ledaren som ansvarar för spelaren som bedömer om en spelare har möjlighet och rätt handbollskompetenser för att klara spel i ett äldre lag. Vi vill påpeka att det skall vara mycket väl underbyggt och genomtänkt innan en spelare flyttas upp.

  Ledaren för det äldre laget har rätt att säga nej till en uppflyttning. Vid oense bör en diskussion ske med ungdomskommittén innan beslut tas. Alla beslut skall förankras i ungdomskommittén innan de verkställs.

   

  Särskilda skäl.

  Spelare som går i skola med äldre elever. D v s elev som flyttats upp ett år i skolan. Spelaren skall ges möjlighet att spela och träna med sina klasskamrater om den så önskar. Förutsättningarna är de samma som ovan men det bör inte vara så stora krav att spelaren måste vara långt framme i sina handbollskunskaper. De bör dock minst hamna på en medelnivå jämfört med sina äldre lagkamrater.

   

  Avseende träningsgrupper över åldrar/ kön.

   

  Kungälv HK stöttar initiativ där spelare får träna ihop med andra spelare som har kommit lika långt i sitt handbollskunnande och sin fysik. Vi tror att med jämnt motstånd i träningssituationer så utvecklas man bättre. Vi anser det vara bra för klubbkänslan att man emellanåt träffar och tränar med spelare/ledare från andra lag i klubben.

  Samordningen av denna typ av träningar kan ske i samförstånd mellan de olika ledarna samt även organiseras utav ungdomskommittén.

   

Md ezgif.com split
Se alla vår partners >>
Md s songskort 2024 2025
Md hbl live small
Md khksolidsport
Se matcher via Solidsport
Md profixio
Md atg jpg
Md centrala 1
HBL CENTRALA PARTNERS
Md nya bohus cup 2024
Md s kra small
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub