Back2024

Insamling, försäljning mm

Sponsring av enskilda lag. Se separat policy.

  • Utnyttjande av klubbens resurser såsom lokaler och kanslipersonal skall ske efter godkännande från kansli/marknadsansvarig.
  • Klubben skall ha rätt till att begära ersättning då den belastas med kostnader. Exempel på detta är när lag utför strandstädning, jobbar åt ett företag med packning etc. Om man då önskar att klubben fakturerar det aktuella företaget, tas det ut en kostnad på 100:- per faktura

Försäljning av varor och tjänster till förmån för lag får ske under följande förutsättningar.

  • Att det uppfyller alla lagkrav. Ex. vis arbetsmiljö, lotterilag m.fl..
  • Att det inte är i konflikt och i konkurrens med klubbens egen försäljning.

Exempel: Försäljning av mat och dryck i anslutning till matcher är inte godkänt, ej heller rabatthäften eller liknande.

  • Att försäljningen sker med laget som ansvarig och huvudman vad gäller kontrakt, marknadsföring och utförande. Klubben tar inget ansvar för försäljningsaktiviteter som laget bestämmer.
  • Att försäljningen inte går i strid med avtal och kontrakt som klubben har med sina sponsorer.

Riktad exponering och marknadsföring av produkter och företag skall godkännas av styrelsen.

Exempel: Det är ok att sälja Newbody men det är inte ok att sätta upp reklam för Newbody-försäljningen i våra lokaler eller på våra spelare. Fråga vid osäkerhet.


Klubben stöttar lag som utför arbeten som gagnar hela klubben.

Exempel: aktiviteter som leder till ökat medlemsantal, större publik vid våra arrangemang mm.

Md ezgif.com split
Se alla vår partners >>
Md s songskort 2024 2025
Md hbl live small
Md khksolidsport
Se matcher via Solidsport
Md profixio
Md atg jpg
Md centrala 1
HBL CENTRALA PARTNERS
Md nya bohus cup 2024
Md s kra small
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub