Top 2021

Insamling, försäljning mm

Sponsring av enskilda lag. Se separat policy.

Försäljning av varor och tjänster till förmån för lag får ske under följande förutsättningar.

  • Att det uppfyller alla lagkrav. Ex.vis arbetsmiljö, lotterilag mfl.
  • Att det inte är i konflikt och i konkurrens med klubbens egen försäljning.

Exempel: Försäljning av mat och dryck i anslutning till matcher är inte godkänt, ej heller rabatthäften eller liknande.

  • Att försäljningen sker med laget som ansvarig och huvudman vad gäller kontrakt, marknadsföring och utförande. Klubben tar inget ansvar för försäljningsaktiviteter som laget bestämmer.
  • Att försäljningen inte går i strid med avtal och kontrakt som klubben har med sina sponsorer.

Riktad exponering och marknadsföring av produkter och företag skall godkännas av styrelsen.

Exempel: Det är ok att sälja Newbody men det är inte ok att sätta upp reklam för Newbody-försäljningen i våra lokaler eller på våra spelare. Fråga vid osäkerhet.

  • Utnyttjande av klubbens resurser såsom lokaler och kanslipersonal skall ske efter godkännande från kansli/marknadsansvarig. Klubben skall ha rätt till att begära ersättning då den belastas med kostnader.

Klubben stöttar lag som utför arbeten som gagnar hela klubben.

Exempel: aktiviteter som leder till ökat medlemsantal, större publik vid våra arrangemang mm.

Md maxi erbjudande
Stöd KHK när du handlar på Maxi Kungälv
Md bohuscup web
Md seniorsida
Md md taenf rlaget2
Md vistallerupp
LÄS MER OM #viställerupp
Md atg jpg
Md grasrotenbanners 300x250
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub