Banner2018

Insamling av pengar

 Sponsring av enskilda lag. Se separat policy.

 

Försäljning av varor eller tjänster.

Försäljning av varor och tjänster till förmån för lag får ske under följande förutsättningar.
  •  Att det uppfyller alla lagkrav. Ex.vis arbetsmiljö, lotterilag mfl.
  • Att det inte är i konflikt och i konkurrens med klubbens egen försäljning.
Exempel: Försäljning av mat och dryck i anslutning till matcher är inte godkänt.
 
  • Att försäljningen sker med laget som ansvarig och huvudman vad gäller kontrakt, marknadsföring och utförande. Klubben tar inget ansvar för försäljningsaktiviteter som laget bestämmer.
  • Att försäljningen inte går i strid med avtal och kontrakt som klubben har med sina sponsorer.

Riktad exponering och marknadsföring av produkter och företag skall godkännas av styrelsen.
Exempel: Det är ok att sälja Newbody men det är inte ok att sätta upp reklam för Newbody-försäljningen i våra lokaler eller på våra spelare. Fråga vid osäkerhet.
 
  • Utnyttjande av klubbens resurser såsom lokaler och kanslipersonal skall ske efter godkännande från kansli/marknadsansvarig. Klubben skall ha rätt till att begära ersättning då den belastas med kostnader. 

 

-          Klubben skall stötta lag som utför arbeten som gagnar hela klubben.  
Exempel: aktiviteter som leder till ökat medlemsantal, större publik vid våra arrangemang mm.
Md khkpartners18
KHK PARTNERS
Md she web
FÖLJ SHE LAGEN
Md shepartners1
SHE PARTNERS
Md loggaidrottensbingo
Md nyhetsbild forening
Köp e-rabatten och stöd KHK
Md 140610 stiftelsen dunross
Md attityd logotyp web
Md bohuscup web
Md facebook
Md instagram
Md twitter
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub