Topp2019

Insamling av pengar

 Sponsring av enskilda lag. Se separat policy.

 

Försäljning av varor eller tjänster.

Försäljning av varor och tjänster till förmån för lag får ske under följande förutsättningar.
  •  Att det uppfyller alla lagkrav. Ex.vis arbetsmiljö, lotterilag mfl.
  • Att det inte är i konflikt och i konkurrens med klubbens egen försäljning.
Exempel: Försäljning av mat och dryck i anslutning till matcher är inte godkänt.
 
  • Att försäljningen sker med laget som ansvarig och huvudman vad gäller kontrakt, marknadsföring och utförande. Klubben tar inget ansvar för försäljningsaktiviteter som laget bestämmer.
  • Att försäljningen inte går i strid med avtal och kontrakt som klubben har med sina sponsorer.

Riktad exponering och marknadsföring av produkter och företag skall godkännas av styrelsen.
Exempel: Det är ok att sälja Newbody men det är inte ok att sätta upp reklam för Newbody-försäljningen i våra lokaler eller på våra spelare. Fråga vid osäkerhet.
 
  • Utnyttjande av klubbens resurser såsom lokaler och kanslipersonal skall ske efter godkännande från kansli/marknadsansvarig. Klubben skall ha rätt till att begära ersättning då den belastas med kostnader. 

 

-          Klubben skall stötta lag som utför arbeten som gagnar hela klubben.  
Exempel: aktiviteter som leder till ökat medlemsantal, större publik vid våra arrangemang mm.
Md webp.net gifmaker
KHK PARTNERS 2019
Md vistallerupp
LÄS MER OM #viställerupp
Md shepartners2
SHE PARTNERS
Md she web
FÖLJ SHE LAGEN
Md loggaidrottensbingo
Md 140610 stiftelsen dunross
Md attityd logotyp web
Md bohuscup web
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub