Top 2021

Insamling, försäljning mm

Sponsring av enskilda lag. Se separat policy.

Försäljning av varor och tjänster till förmån för lag får ske under följande förutsättningar.

  • Att det uppfyller alla lagkrav. Ex.vis arbetsmiljö, lotterilag mfl.
  • Att det inte är i konflikt och i konkurrens med klubbens egen försäljning.

Exempel: Försäljning av mat och dryck i anslutning till matcher är inte godkänt, ej heller rabatthäften eller liknande.

  • Att försäljningen sker med laget som ansvarig och huvudman vad gäller kontrakt, marknadsföring och utförande. Klubben tar inget ansvar för försäljningsaktiviteter som laget bestämmer.
  • Att försäljningen inte går i strid med avtal och kontrakt som klubben har med sina sponsorer.

Riktad exponering och marknadsföring av produkter och företag skall godkännas av styrelsen.

Exempel: Det är ok att sälja Newbody men det är inte ok att sätta upp reklam för Newbody-försäljningen i våra lokaler eller på våra spelare. Fråga vid osäkerhet.

  • Utnyttjande av klubbens resurser såsom lokaler och kanslipersonal skall ske efter godkännande från kansli/marknadsansvarig. Klubben skall ha rätt till att begära ersättning då den belastas med kostnader.

Klubben stöttar lag som utför arbeten som gagnar hela klubben.

Exempel: aktiviteter som leder till ökat medlemsantal, större publik vid våra arrangemang mm.

Md h stcamp2022 r tt
Md bohuscup web
Md seniorsida
Md maxi erbjudande
Stöd KHK när du handlar på Maxi Kungälv
Md md taenf rlaget2
Md vistallerupp
LÄS MER OM #viställerupp
Md atg jpg
Md grasrotenbanners 300x250
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub