Back2024

Utdrag ur Belastningsregister

Utdrag ur belastningsregistret

Som klubb är vi skyldiga att begära begränsat utdrag ur belastningsregistret för de som anställs eller har uppdrag i föreningen och i sitt uppdrag har kontakt med föreningens barn och ungdomar.

Alla som kommer att erbjudas uppdrag eller tilldelas uppgifter som innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar måste lämna ett utdrag ur belastningsregistret.

Det gäller inte personer som är under 15 år och därför inte är straffmyndiga i Sverige.

Utdrag ut straffregistret ska uppvisas vid tillträde som ny ledare och därefter vart annat år till utav kansliet utsedd person.

https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret

Md ezgif.com split
Se alla vår partners >>
Md s songskort 2024 2025
Md hbl live small
Md khksolidsport
Se matcher via Solidsport
Md profixio
Md atg jpg
Md centrala 1
HBL CENTRALA PARTNERS
Md nya bohus cup 2024
Md s kra small
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub