Back2024

Ledarkläder

Syftet med policyn är att så långt det är möjligt skapa en enhetlighet där det på ett tydligt sätt framgår vad som gäller, vem som är berättigad, när man kan hämta och hur vi är klädda när vi representerar Kungälvs HK.

Policyn gäller för aktiva tränare och huvudregeln är 2 tränare per 10 spelare.

 • Tränare som är aktiva på träningar och matcher och som genomgår eller kommer att genomgå TU1-utbildning (när det erbjuds) omfattas.
 • Tränare erbjuds att vid behov hämta ut en t-shirt inför ny säsong. Har man varit tränare några år har man förmodligen inte behov varje år.
 • Varje tränare erbjuds att hämta ut en träningsoverall vart tredje år med början det året man kliver upp i D-ungdom.
 • Tränare i Handbollsskolan, Bollekis och ledare på övriga positioner ges möjlighet att köpa en träningsoverall till ett subventionerat pris.

 • Tränare bär overall alternativt KHK t-shirt vid matcher då man är med som tränare på "bänken".

  Md ezgif.com split
  Se alla vår partners >>
  Md s songskort 2024 2025
  Md hbl live small
  Md khksolidsport
  Se matcher via Solidsport
  Md profixio
  Md atg jpg
  Md centrala 1
  HBL CENTRALA PARTNERS
  Md nya bohus cup 2024
  Md s kra small
  Nyheter via RSS
  Levererat av MyClub