Back2023

Förändrade rutiner för betalning av medlemsavgifter

Publicerad 2023-05-08 11:33
På styrelsens senaste möte beslutades att ändra på rutinerna vid betalning av medlemsavgifterna.

Styrelsen beslutade att renodla medlemsavgiften, (vilket också är ett krav från RF), att bli en avgift lika för alla som är medlemmar i Kungälvs HK, vilket också är en förutsättning för att kunna delta i vår verksamhet och avgiften därutöver blir det som kallas verksamhetsavgift.

Vi kommer i samband med det dessutom gå från dagens kvartalsavgift till att att fakturera halvårsvis istället. Detta för att minska på administration och får en bättre struktur och kontroll på vem och vilka som betalat. Vi kommer att påbörja denna förändring till säsongen 2023/2024.

Förändringen påverkar INTE den totala avgiftsnivån och det föreligger i dagsläget inga förslag från styrelsen till förändrade nivåer utöver den indexreglering som beslutats vid årsmöte.

Läs mer hur strukturen kommer att se ut HÄR!

Har ni några frågor kontakta mikael@kungalvhk.se

Md ezgif.com split
Se alla vår partners >>
Md matchbiljett2023
Md hbl live small
Md khksolidsport
Se matcher via Solidsport
Md profixio
Md atg jpg
Md centrala 1
SHE CENTRALA PARTNERS
Md nya bohus cup 2024
Md s kra small
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub